Biografie Samuel Ferdinand Cornelis AronsBron informatie    |    Aantekeningen    |    Alles

 • Titel Biografie Samuel Ferdinand Cornelis Arons 
  Auteur Hein Ehrhardt 
  Bron-ID S462 
  Verbonden met Johaanes Charles Arons
  Johannes Bernhard Lambertus Arons
  Samuel Ferdinand Cornelis Arons 

 •  Aantekeningen 
  • De schilder van het portret van Thomas Lange, zijn leven, werken en afkomst, is het doel van het onderhavige verhaal. De overlevering in de familie wil dat het schilderij van Thomas Lange is gemaakt door een zich vervelende passagier. Uit de melding in de plaatselijke pers [2] van de aankomst in Paramaribo op 10.11.1840 van de "Stad Zwolle", "hebbende 37 dagen reis", blijkt een van de twee passagiers een S.F.C. Arons te zijn [3]. In het Lexicon van Nederlandse Kunstschilders van Pieter Scheen staat vermeld dat Arons kunstschilder is.