Algemeen Handelsblad 18-8-1937Bron informatie    |    Aantekeningen    |    Alles

 • Titel Algemeen Handelsblad 18-8-1937 
  Bron-ID S213 
  Verbonden met Willem Christaan Mezger 

 •  Aantekeningen 
  • Na een langdurige, sloopende ziekte overleed hier te Neuvilly-sur-Seine dr. W. C. Mezger, een van de bekende persoonlijkheden uit onze kolonie, op 62-jarigen leeftijd. Dr. Mezger, zoon van den beroemden masseur, studeerde aan de Parijsche Faculté de Médecine in de geneeskunde, en vestigde zich daarna als dokter te Parijs. Hij specialiseerde zich, als leerling van zijn vader, evenals deze in de massage als geneeswijze voor een aantal ziekten, en verwierf zich een omvangrijke praktijk. Gedurende den oorlog maakte hij zich verdienstelijk door te Neuvilly bij Parijs, waar hij woonde, geheel belangeloos de medische zorg voor de civiele ..bevolking op zich te nemen. Naast zijn medische studie had dr. Mezger zich toegelegd op de entomologie, in het bijzonder op de kennis van vlinders. Hn' bezat een schitterende collectie exemplaren uit alle
  • werelddeelen, voor een groot deel zelf gevangen, heeft het een en ander over vlinders gepubliceert, en gold als een autoriteit op dit gebied. Na een intieme godsdienstplechtigheid in het sterfhuis te Neuilly, waarbij bij afwezigheid van onzen gezant, de tijdelijke zaakgelastigde baron Van Pallandt aanwezig was, is het stof- felijk overschot naar Nederland overgebracht om in het familiegraf op het kerkhof te Oost- kapelle (Walcheren) te worden bijgezet. Onder de kransen en bloemstukken die de kist bedekten was ook een groote krans van
  • de Nederlandsche Vereeniging voor Liefdadigheid te Parijs, van welker bestuur dr. Mezger lange jaren en tot zn'n overlijden deel heeft uitgemaakt.