Print Voeg bladwijzer toe

Publicaties Dr. F.Th.J. Godin betreffende de familie Godin

'Een biografische notitie. Pieter Anthony Godin (1726-1776)', Blazoen. Kwartaalblad voor Heraldiek en Zegelkunde 6, jrg.3 (juli/augustuis/september 2020, pp.71-76.

'Beeldverhaal: Een beladen geschiedenis, koloniaal verleden van de familie Godin', GEN-Magazine voor familiegeschiedenis (kwartaalblad CBG/Centrum voor familiegeschiedenis), jrg.24, 4 (dec. 2018), pp. 46-53.

'Notitie naar aanleiding van een album amicorum. De wapens van Joannis Godin en zijn familie', Blazoen, kwartaalblad voor heraldiek en zegelkunde, 2 jrg, 2 (april / mei     juni 2016), pp. 42-52.

 

'Een korte familiegeschiedenis van het geslacht Godin', Nederlandse Familienamenbank.nl (digitale publicatie), 2012.

 

'Familiekroniek: Postuum bericht van mijn vader', Genealogie. Tijdschrift voor    familiegeschiedenis (Uitgave van het CBG/Centrum voor familiegeschiedenis te Den Haag), nr.4, jrg.18 (2012).

 

Drie biografieën: Th.O. Godin; W.F. Godin en W. Godin (2016 opgenomen in de bibliotheek van het CBG/Centrum voor familiegeschiedenis te Den Haag, inv. nr.: P / Godin).

           

'De uitvinding van Dewilith: een bouwsteen zonder bakproces', Erfgoed, Industrie en Techniek. Vlaams-Nederlands tijdschrift voor industriecultuur, 2 jrg. 23 (2014), pp.7-23. [gepatenteerde uitvinding T.O. Godin].

 

'Brieven uit Nederlandsch-Indië', De Indische Navorscher. Jaarboek van de Indische Genealogische Vereniging, 26 (2013), pp. 117-140.[Indische geschiedenis van de familie van Noppen].

 

* * *

 

Ongepubliceerde notities, transcripties en artikelen betreffende de familie Godin

 

Aanvullende informatie bij de beschrijving van een schilderij van Jean (Jehan) Godin XII (1400). Verblijfplaats reproductieafbeelding Rijksbureau voor Kunsthistorische documentatie te Den Haag, afdeling portreticonografie, IB-nummer 18023, categorie: portretten; reproduktiedoos: <1500; Plaats: Godin. (2015 als aanvulling opgenomen in de database RKD).

           

Aanvullende informatie bij de beschrijving van een foto van Willem Frederik Godin (1820-1866), Verblijfplaats foto (carte de viste) Rijksbureau voor Kunsthistorische documentatie te Den Haag, afdeling portreticonografie, IB 1003669 (2015 als aanvulling opgenomen in de database RKD).

 

Aanvullende informatie bij de beschrijving van een litho van Willem Godin (1834-1856) Verblijfplaats: afdeling portreticonografie van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie te Den Haag , IB 7011 kleine doos XIXc. (info. opgenomen in de database RKD in 2013).

 

Transcriptie van een charter van een octrooi van de ridderschap van Utrecht voor Isabella Lucretia Barchman Wuytiers, weduwe van Pieter Anthony Godin, om over       erfpachtgoederen te beschikken,  d.d. 5 mei 1777.  Verblijfplaats: Utrechts Archief, toegang 53: stukken van de familie De Beaufort, inv.nr. 1340. (2015 als aanvulling opgenomen in de collectie UA).

 

Transcriptie met inleiding van de Genealogie van de familie Godin, opgesteld door Ir. Theodoor Oswald Godin (1881-1964), (2015 opgenomen in de map 'Godin' in de familiearchieven van het CBG/Centrum voor familiegeschiedenis te Den Haag).

 

Transcriptie van de familieaantekeningen door Samuel Godin (1603-.. ) in het 'Album Amicorum van Aegidius Anselmus Anthonisz. (1575-1602)', pp. 92-97. Verblijfplaats van het document: Koninklijke Bibliotheek Den Haag, Inventaris handschriften, sign. 71 J 57. (2013 opgenomen in de collectie KB).

 

Transcriptie van c. 32 brieven van Hendrik van Noppen aan zijn dochter Jacoba van Noppen.

 

Transcriptie van veertig brieven van W.F. Godin uit de KB te Den Haag.

 

Digitale bruikleen van drie foto's uit uit het familiearchief Godin van het woonhuis van Ir. Th.O Godin aan de Patrijslaan 18 te Den Haag ( eerste helft van de 20ste eeuw). In 2013 ter beschikking gesteld aan De Haagse Beeldbank <http://www.haagsebeeldbank.nl/ >

 

Digitale bruikleen van een foto uit het familiearchief Godin van Majoor Infanterie NIL, Willem Andries Godin RMWO4 en zijn vrouw Alexandrine Appelius van Hoboken (eind 19de  eeuw). In 2010 ter beschikking gesteld aan het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, foto nr. DB-079-001 <https://nimh-beeldbank.defensie.nl/memorix/956b134d-6f96-04de-9bbc-366c284087cc >

 

Artikel: Carel Godin als ceremoniemeester bij de begrafenis van  de Gouverneur-Generaal van Nederlands Indië, Gustaaf Willem Baron van Imhoff  in 1750 te Batavia.

 

Artikel: Het schuttersgilde te Veere en Mr. Cornelis Godin.

 

Artikel: Isaac Godin bouwheer van de buitenplaats Rijnsburg op Walcheren, Oostkapelle in de 17e eeuw.

 

Artikel: Het Indisch verleden van de familie Godin.

 

Artikel: Jeruzalemridders uit het geslacht Godin. Religieus toerisme, pelgrimage en spiritueel ridderschap in de late middeleeuwen.

 

Artikel: David Godin als genodigde bij de lijkstatie van Frederik Hendrik.

 

Artikel: De hachelijke konvooi-bootreis in 1918 naar Indië door het gezin van Theo Godin.

 

Artikel: Theodoor Godin en de Diës-Natalis viering van het Delftsch Studenten Corps in 1902.

 

Artikel: De tewerkstelling van Frederik Jacobus Godin voor de Arbeitseinsatz in Duitsland (1943-1945) [verkort gepubliceerd in GEN kwartaalblad CBG/Centrum voor familiegeschiedenis te Den Haag].

 

Artikel: Het wapen van de familie Godin op schilderijen, rouwborden en lakzegels.

 

Artikel: Brieven van Jacobus van Noppen aan zijn dochter Jacoba uit het familiearchief Godin [in gewijzigde versie gepubliceerd in De Indische Navorscher 26 (2013)].

 

Artikel: Jan Godin en zijn rol in de geschiedenis van de stad Antwerpen.

 

Notitie: het graf van Egbert Godin te Groningen.

 

Notitie: Compilatie uit de brieven van Rudo Lach de Bère gericht aan zijn ouders in Indië,  uit de periode tussen 1900 en 1912.

 

Notitie: Familie Roessingh, verwant met familie Godin door het huwelijk (1907) van Petrus Roessingh met Alice Godin.

 

Notitie: Het gezin Van der Willigen-van Noppen in Nederlands-Indië.

 

Notitie: Het huis Eschede te Tubbergen en de familie Godin/Appelius van Hoboken.

 

Notitie: De hofstede Groot Noorthuysen, bij Wijk bij Duurstede.

 

Notitie: 17de eeuwse Hofstedes in de Beemsterpolder in eigendom van de familie Godin.

 

Notitie: Samuel Godin de Jongere en de Midden-Beemsterkerk.Notitie over het grondbezit van de familie Godin in de Beemsterpolder vanaf de 17e eeuw naar gegevens uit het oud-rechtelijk archief van de Beemster.

 

Notitie: Het huis Hogerhorst te Utrecht in de 18de eeuw eigendom van Pieter Anthony Godin.

 

Notitie: De kastelen Eijkelenburg en Boelestein bewoond door jonkheer David Godin.

 

Notitie: Het landgoed Bosbeek en Cornelis Bors van Waveren (1662-1722).

 

Notitie: Woonhuizen aan de Galileïstraat te Den Haag bewoond door T.O Godin en J.H. van Noppen.

 

Notitie: Samuel Godin en het West-Indisch Huis te Amsterdam.

 

Notitie: De Vogelwijk en het woonhuis van de familie Godin aan de Patrijslaan18 te Den Haag.

 

Notitie over het Deutzen Hofje en de familie Godin.

 

Notitie: Een compilatie van gegevens betreffende leden uit de familie Godinuit J.B. Carpentier,  Histoire généalogique des Pays-Bas, ou Histoire de Cambray et du Cambresis...(..) enrichie des généalogies, éloges et armes des comtes, ducs , évesques et archevesques, Leiden 1664, pp.613-622.

 

Notitie: Het Memorie Boeck  van het St. Bartholomeusgasthuis te Utrecht en familiewapens van  leden uit de familie Godin.

 

Notitie: Lijst van wapens betreffende leden uit de familie Godin in het Memorie Boeck van het  St. Bartholomeusgasthuis te Utrecht.

 

Notitie: Een gevierendeeld 19de eeuws wapen van de familie Godin.

 

Notitie: Heraldische gegevens over de familie Godin bij het CBG/Centrum voor familie-geschiedenis te Den Haag.

Artikel: Nobilitaties en predikaten gerelateerd aan leden uit het geslacht Godin van de zestiende t/m de negentiende eeuw.

 

Notitie: Het familiewapen van Jan Godin uit Antwerpen.

 

Notitie: Jean Louis Godin (1639-1688) heer van Maarssenbroek en Duivendijk. Prevoost en domheer [aartsdeken] bij het Rijkscapittel van St. Maria in Utrecht.

 

Notitie over  de beker van het kapittel van St. Marie te Utrecht.

 

Notitie: Militaire antecedenten van kapitein der Genie bij de Koninklijke Landmacht Theodoor Oswald Godin (1911-1970).

 

Notitie: Militaire antecedenten van kapitein der Infanterie O.I.L. Frederik Godin.

 

Notitie: Militaire antecedenten van luitenant-kolonel der Infanterie J.H.C. Godin (1833-1886).

 

Notitie: Militaire antecedenten van Victor Andel Emanuel Godin (Solok 24 sept 1858-Soerabaya 3 feb. 1925).

 

Notitie: Biografische gegevens van Willem Andries Godin.

 

Notitie: Militaire antecedenten van  Willem Andries Godin.

 

Notitie: De soldaat Inf. Toddy Frederik Godin en de Birma Siam Spoorweg.

 

Notitie: Enkele biografische gegevens van Vice admiraal Karel Godin (1677-1708).

 

Notitie: Jan Godin (1529-1600) grondlegger van een militair geslacht. Correcties in een artikel door F. Vogelzang in het jaarboek Oud-Utrecht.

 

Notitie: Het overlijden van Suzanna (Suze) Constance Maria Godin- Lach de Bère in 1904, aan boord van het s.s. Salak.

 

Notitie: Het tragische verhaal rond Henri van Noppen (1882-1927).

 

Notitie: Leden familie Godin en slavenhandel.

 

Notitie: Vrijmetselaren in de familie Godin in de 19de / 20ste eeuw.

 

Notitie: Leden van de familie Godin in Zeeland vanaf de zeventiende t/m de achttiende eeuw.

 

* * *

 

 

                                                                          

Dr. F.Th.J. Godin, Rotterdam oktober 2020