Print Voeg bladwijzer toe

Toelichting op de orde tekens van Anthonie van Hoboken

door F.Th.J. Godin, Rotterdam 2022

Anthonie van Hoboken

Anthonie van Hoboken (Rotterdam, 4 november 1756 - Rotterdam, 14 januari 1850) was een van de grootste Nederlandse reders.

>Beschrijving van het portret (door RKD te Den Haag):

In een interieur op een rood beklede stoel. Kort, grijs naar voren gekamd haar, zwarte rok en kniebroek, zwarte kousen en schoenen. Om de nek twee ordetekens. Linkerhand op schoot, rechterarm leunend op tafel met oosters kleed en schrijfgerei.

Orde van de Nederlandse Leeuw (korte toelichting)

Ingesteld bij de Wet van 29 september 1815, laatstelijk gewijzigd in 1994. De orde strekt tot vererende onderscheiding van Nederlanders die bewijzen geven van beproefde vaderlandsliefde, bijzondere ijver en trouw in het volbrengen hunner burgerplichten of buitengewone bekwaamheid in wetenschap en kunsten, De Orde van de Nederlandse Leeuw is de hoogste civiele orde van verdiensten in Nederland.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Geschilderd portret van Anthony van Hoboken, heer van Rhoon, Pendrecht en Cortgene (1756—1850).

Schilderij: olieverf op doek.

Datering: c.1840-1845.

Kunstenaar: Jacob Spoel (1820-1868).

Verblijfplaats: Kasteel Rhoon Albrandswaard. In bruikleen van het Schielandshuis, Rotterdam, inv./cat.nr 66453, 1990 –.

Orde van de Nederlande Leeuw

Ordetekens gedragen als halskruis

Boven: het ordeteken van Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw (verleend aan Anthonie van Hoboken in 1827). Hier gedragen als halskruis ('cravatte' – 'en sautoir') aan een lint van Nassau-blauw met aan weerszijde een oranje streep. Het bestaat uit een wit geëmailleerd kruis, gedekt door en kroon: de vier omlijste armen van gelijke lengte, breed uitlopend en aan de uiteinden ingekeept, met geparelde punten en onderling verbonden met een gestileerde letter 'W'. In het midden van het kruis een blauw geëmailleerd medaillon met daarop aan de voorzijde de zinspreuk VITUS NOBILITAT (Verdienste strekt tot eer) en aan de keerzijde de leeuw uit het rijkswapen.

Orde van de Eikenkroon

Daaronder: het ordeteken van Ridder met de ster van de Orde van de Eikenkroon Go.E.K.(21 Dec. 1841 door koning Willem II der Nederlanden ingesteld voor het groothertogdom Luxemburg). Hier gedragen als halskruis aan een oranje-geel lint met drie donkergroene strepen van gelijke breedte. Het bestaat uit een vierarmig, wit geëmailleerd, in goud gevat kruis, met een groen geëmailleerd midden schild, waarop een gestileerde gekroonde 'W'.

'Beide ordetekens zijn (met kleine wijzigingen) ook als borstkruis gedragen'.