Print Voeg bladwijzer toe

Familienaam : herkomst en betekenis

De familienaam kent zeer waarschijnlijk zijn oorsprong in de plaats Hoboken bij Antwerpen. Stamvader in deze genealogie is Jan van Hoboken, geboren rond 1500 en vader van vier zonen (Jan, Alard, Adriaen en Jelis) en een dochter (Maria). In de eerste helft van de 16e eeuw is deze familie naar Utrecht gegaan alhoewel het niet duidelijk is of de kinderen in Utrecht zijn geboren of na hun geboorte pas naar Utrecht zijn verhuisd.

In Nederland zijn er drie familietakken van de Hoboken's te onderscheiden. De meest bekende is de Rotterdamse tak waarin de Rotterdamse havenbaron Anthonie van Hoboken een prominente rol speelt. De tweede tak wordt de Overijselse tak genoemd. Deze twee takken zijn directe terug te herleiden tot de zonen Alard en Adriaen van de stamvader Jan van Hoboken. De derde tak zien we hoodzakelijk in Brabant (omgeving Werkendam en Heusden, periode 1600-1800). Van deze tak is de link naar de stamvader Jan van Hoboken nog niet gelegd dus het zou kunnen dat dit om een geheel andere familie gaat. De stamvader van deze tak is Willem van Hoboken, waarschijnlijk geboren rond 1600

Stamvader Jan van Hoboken

Helaas is het nog niet gelukt om de (voor)ouders van de stamvader Jan van Hoboken te achterhalen of de link met de plaats Hoboken met zekerheid vast te stellen. Uit aantekeningen van het Antwerpse archief blijkt wel dat al in de 14e eeuw de Hobokens deel uitmaakt van de Antwerpse regering. Een Jan van Hoboken was schepen in Antwerpen tot in 1582. In 1586 was (deze?) Jan van Hoboken rentmeester van de door Z.M. de koning van Spanje geconfisguuerde goederen. Verder komen de namen Jan Adriaensz en Gilles (De voornamen Jan en Gilles (Jelis) veelvuldig voor in de Antwerpse archieven waardoor een link met de stamvader in Utrecht aannemelijk lijkt te zijn.

=> andere fragmenten Hoboken familie in de 16e eeuw toevoegen =<

Veel van de informatie omtrent de van Hoboken familie in de 16e eeuw is uitgezocht door een genealogisch ondezoeksbureau in 1960. De resultaten van deze drie onderzoeken zijn samengevat in dit document

De naam Hoboken is samengesteld uit twee bestandsdelen: Ho en boken. Ho is een afkorting van Hoog, boken komt van het Middelnederlandse boeken, wat tegenwoordig beuken heet. Hoboken betekent dus Hoge Beuken, bomen die de gemeente al eeuwenlang sieren (o.a. aan de oever van de Schelde. De schrijfwijze heeft in de loop van de tijd een aantal wijzigingen ondergaan. In 1135 is het Hobuechen, in 1356 Hooboucken, in 1441 Hoeboeken, later Hoeboken en uiteindelijk Hoboken.

Dit artikel wordt nog verder aangevuld...

Note: Sommige stukken van bovenstaand artikel zijn overgenomen van Wikipedia