Familienaam : herkomst en betekenis

Onze familienaam is meer dan vijf eeuwen oud. De vroegste voorvader in deze genealogie is de rond 1500 in Utrecht geboren Jan Jelisz van Hoboken. Uit diverse onderzoeken is duidelijk geworden dat onze familie uit het plaatsje Hoboken bij Antwerpen komt. In de 15e eeuw zouden twee broers van Hoboken eerst naar Woudrichem zijn vertrokken en vandaar naar Utrecht en Werkendam. Helaas is het nog niet gelukt om de verdere voorouders van de Jan van Hoboken uit Utrecht terug te traceren en zo de Belgische link met zekerheid vast te stellen. Uit aantekeningen van het Antwerpse archief blijkt wel dat al in de 14e eeuw de Hobokens deel uitmaakt van de Antwerpse regering. De voornamen Jan en Gilles komen ook daar voor.

De naam Hoboken is samengesteld uit twee bestandsdelen: Ho en boken. Ho is een afkorting van Hoog, boken komt van het Middelnederlandse boeken, wat tegenwoordig beuken heet. Hoboken betekent dus Hoge Beuken, bomen die de gemeente al eeuwenlang sieren (o.a. aan de oever van de Schelde. De schrijfwijze heeft in de loop van de tijd een aantal wijzigingen ondergaan. In 1135 is het Hobuechen, in 1356 Hooboucken, in 1441 Hoeboeken, later Hoeboken en uiteindelijk Hoboken.

In Nederland zijn er drie familietakken van de Hoboken's te onderscheiden. De meest bekende is de Rotterdamse tak waarin de Rotterdamse havenbaron Anthonie van Hoboken een prominente rol speelt. De tweede is de Overijselse tak (rondom Zwolle). Deze twee takken zijn directe afstammelingen van Jan Jelisz. van Hoboken uit Utrecht. De derde tak vestigde zich in de periode 1600-1800 in Brabant (Werkendam, Heusden). Dit komt overeen met het eerder geschreven verhaal van de twee broers .