Nicolaas Daniël de Hoest

Mannelijk 1727 - 1801  (74 jaar)


Persoonlijke informatie    |    Aantekeningen    |    Alles

 • Naam Nicolaas Daniël de Hoest 
  Geboren 19 aug 1727  Maassluis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Geslacht Mannelijk 
  Beroep koopman en reder 
  Overleden 19 nov 1801  Maassluis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Persoon-ID I2100  Familie van Hoboken
  Laatst gewijzigd op 27 nov 2019 

  Gezin Johanna van der Kade,   ovl. 20 jan 1792, Maassluis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Getrouwd 5 nov 1754  Maassluis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Type: civil 
  Laatst gewijzigd op 27 nov 2019 
  Gezins-ID F3799  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Aantekeningen 
  • Niet minder fraai en nauwkeurig dan de aan Rademaker toegeschreven gewassen pentekening is een kleine gegraveerde voorstelling van Holy, voortkomende op een kristallen bokaal, die zich in particulier bezit bevindt. Deze afbeelding, die vrijwel overeenstemt met Rademaker's pentekening, is evenwel uniek omdat zij de enige is die ook de ,,koepel" of het theehuisje, rechts van de toren, te zien geeft, waarvan later A. Knottenbelt in zijn eerder reeds genoemde ..Geschiedenis van een Polder" gewaagde. De bokaal is met het deksel mee 28.5 cm hoog en heeft bij de opening een diameter van 8 cm. Op de geprofileerde rand onder de opening staat het 'opschrift .Het welvaren van Holy" gegraveerd; en op de kelk, nevens de reeds genoemde voorstelling van huis, toren en koepel, de onder een kroon van drie fleurons geplaatste wapen van het echtpaar De Hoest van Holy-van der Kade naast elkander. Het wapen des mans als volgt: gevierendeeld schild met hartschild: 1 en IV geschaakt van blauw en zilver: 11 en 111 in zilver een gezoomde rechterschuinbalk beladen met drie adelaarskoppen (kleuren niet aangegeven) 8); hartschild: Holy als voren.
  • Hij was heer van Holy in de jaren 1763-1801. Het wapen der vrouw aldus: in zilver een gezoomde rode dwarsbalk, waarboven een omgekeerde schelp rustend op de
  • dwarsbalk; en waaronder, op grond, een staande vogel met gespreide vieugels, de kop naar links gewend, en vergezeld van twee toegewende staande vogels (eenden?), ter weerszijden een (kleuren van schelp, grond en vogels niet aangegeven B). Heer Nicolaas Daniel de Hoest was heer van Holy in de jaren 1763-1801, zijn vrouw Johanna van der Kade (ook Verkade) overleed in 1792 en dus zal de kristallen bokaal uit de jaren tussen 1763 en 1792 dateren. Mogelijk is hun vijfentwintigjarig huwelijksfeest de aanleiding tot het doen maken geweest, in welk geval het jaar 1779 het juiste zou zijn. Anna Suzanna Weveringh, vrouwe van Holy in de jaren
  • 1756 tot 1763, was 21 april 1706 te Amsterdam geboren en is daar ongehuwd overleden. Zij deed in 1763 afstand van haar rechten op Holy ten behoeve van Nicoleas Daniel de Hoest *30). Ook bij deze overgang van het leenrecht (en eigendomsecht) ontgaat ons het juiste familieverband, dat de rechtmatigheid daarvan bevestigd.
  • Laatstgenoemde zal in vrouwelijke lijn mede van het eerder genoemde echtpaar Weveringh-Van den Helm gesproten zijn, want ook zijn na te noemen vader was van Nijmegen geboortig.Nicolaas DaniEl de Hoest (na 1763 de Hoest van Holy), was te Maassluis geboren op 19 aug. 1727 en overleed aldaar op 19 nov. 1801. Hij was koopman en reder, president van Gecommitteerden tot de visscherij ter plaatse en lid van de vroedschap en burgemeester aldaar. Zijn ouders waren Simon
  • Nicolaas de Hoest, geb. te Nijmegen 8 sept. 1702, overl. te Maassluis 30 juni 1794, en Cornelia Mens( ch) ert van Maassluis.
  • Nicolaes Daniel de Hoest 'huwde te Maassluis 5 nov. 1754 met Johanna van der Kade (Verkade), geboren aldaar, gedoopt 9 maart 1732, en overleden aldaar 20 Jan. 1792; dochter van Jacobus Verkade en Adriana van Rooijen. Hij was heer van Holy in de jaren 1763 tot zijn overlijden in 1801. In die tussentijd kwam er een
  • einde aan het leenstelsel, en de zogenaamde ,,heerlijke rechten", die in 1798 bij de wet verboden werden. Wel heeft koning Willem 1 in 1814 dit recht weer in ere hersteld, maar in een gewijzigde en zwakkere vorm , die slechts tot 1848 heeft stand gehouden: daarna was het met de heerlijke rechten voor altijd gedaan.
  • Het echtpaar De Hoest van Holy-van der Kade liet geen kinderen na en hun erfgenamen konden dus de buitenplaats, zonder bezwaar van de erfelijke leenrechten van
  • voorheen, vrij verkopen. Of die leenrechten des ondanks toch nog gehandhaafd zijn is ons niet bekend, en dus weten wij ook niet of de volgende heer van Holy, de Rotterdammer Pieter de Heere, tot de vroegere heren in enige familierelatie stond. Wel bleven Daniel de Hoest van Holy en die na hem de buitenplaats bezaten, zich ongeacht afschaffing of wijziging van het heerlijke recht, ,,heer" of ,,vrouwe" van Holy noemen en bleven deze de deftige staat voeren die bij deze suffixen en bij hun schone bezitting paste.
  • 5) Vergelijk wapen De Hoest in Ned. Patriciaat 1962, waar drie brakskoppen genoemd worden in de plaats van adelaarskoppen.
  • 6) Vergelijk wapen Van der Kade (Verkade) in Genealogische en Heraldische gedenkwaardigheden in en ult de Grote kerk te Maassluis. door A. Bijl Mz.
  • 30) Zie voor Nieolaes Daniel de Hoest (van Holy) : Ned. Patriciaat 1948 en A. Biji Mz., Genealogische en Heraldische gedenkwaardigheden in en uit de Grote kerk te Maassluis.