Aantekeningen


Treffers 2,251 t/m 2,300 van 2,401

      «Vorige «1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
2251 waarschijnlijk identiek aan Madalijntje, huisbediende, geb. 1820 als dochter van Wilhelmina en op 27.09.1850 op verzoek van de eigenaar J.L. Guicherit, voor de vrijdom, gemanumitteerd. Samen met de kinderen Adolphina (geb.1840), Jacquelina (geb.1844), Louis (geb.1846), Emma (geb.1848). Allen krijgen de achternaam Guicheriet. Bij de manumissie vindt geen wijziging van de voornamen plaats [138]. Guicheriet, Magdalijntje (I10396)
 
2252 Want het is niet denkbaar dat in twee takken van hetzelfde geslacht dezelfde twee doopnamen beurtelings zijn gebruikt. (Zie den brief van Dr. \V. Zuidema, 15 Febr. J 903). Reepmaker, Hendrik (I591)
 
2253 warm was kon hij zich botvieren op een van zijn lief- van der Kaaden, Frederik (I754)
 
2254 was krankzinnig van Hunnik, Dirk Johannes (I8907)
 
2255 Was opgevoed in klooster in Batavia. Kwam voor het eerst in 1938 op bezoek in Bussum, bij haar biologische moeder, echtgenote van Johannes van Veen. Paehlig, N.N. Agerbeek (I6330)
 
2256 was zijn alles. Toch zou het Catharina en Freek niet van der Kaaden, Frederik (I754)
 
2257 Wat de woonplaats van Willem Pietersz. betreft kan men aannemen dat hij zich Moerman, Fijtje Willems (I1127)
 
2258 Website met diverse informatie en documenten over Zoetermeerders. Bron (S177)
 
2259 Weduwe Catharina Tieleman Bruinings, Hendrik (I6047)
 
2260 weduwnaar van Baaltje Bergambacht de Kiewit, Johannes (I2582)
 
2261 weduwnaar van Hiltje Sijbrens van der Meer Gezin F4736
 
2262 Week uit Frankrijk in maart 1708 GuilHaumma, Jean (I13669)
 
2263 week uit Frankrijk in maart 1708 GuilHaumma, Philippe (I13673)
 
2264 week uit Frankrijk rond 1711 Guillaumma, Marguérite (I13674)
 
2265 wegens het zich bevinden in een gedurende staat van krankzinnigheid Paehlig, Rudolf (I6344)
 
2266 Wel heb ik twijfels of de familie van William Fieuilleton Wilson wel correct is. Bron (S150)
 
2267 Welke contractanten, voornemens zynde een wettig huwelyk met elkander aan te gaan, verklaarden by deze gevolgen, die dat huwelyk op ieders vermogen zal hebben, te regelen door de navolgende Huwelyksvoorwaarden. Paehlig, Diana Louise Wibbina Adinda (I4265)
 
2268 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I1102)
 
2269 werd derhalve toegevoegd aan de namen van de beide zoons Indewey, Herman Johannes (I30)
 
2270 werd op 19-jan-1744 lid van de kerk te Brielle Roest, Jacob (I2531)
 
2271 werden 4 dochters geboren: Djajadiningrat, Raden Loekman (I1585)
 
2272 werelddeelen, voor een groot deel zelf gevangen, heeft het een en ander over vlinders gepubliceert, en gold als een autoriteit op dit gebied. Na een intieme godsdienstplechtigheid in het sterfhuis te Neuilly, waarbij bij afwezigheid van onzen gezant, de tijdelijke zaakgelastigde baron Van Pallandt aanwezig was, is het stof- felijk overschot naar Nederland overgebracht om in het familiegraf op het kerkhof te Oost- kapelle (Walcheren) te worden bijgezet. Onder de kransen en bloemstukken die de kist bedekten was ook een groote krans van Bron (S213)
 
2273 Werkt bij hotel Tulip in Brussel. Avenue du Boulevard 17 van der Kaaden, John (I2530)
 
2274 werkt voor het Rode Kruis van der Kaaden, Cornelia Hillegonda (I1503)
 
2275 werkzaam ziekenhuis hilversum van der Kaaden, Anton Johan (I1583)
 
2276 Weyerman Weyman, Engeltje Claesdr. (I142)
 
2277 Wil was evenals Paulus blind en ze woonden beide in huize het Schild. Gezin F16841
 
2278 Wildersekade. De boerderij met zijn bewoners van der Kaaden, Frederik (I754)
 
2279 Wilhelmina op 12 dec 1845 beiden te Rozenburg. Djajadiningrat, Raden Loekman (I1585)
 
2280 Willem Arie van Hattem, geb. Rotterdam 26-4-1845, overl. Delft 18-5-1920, tr.(1) Cornelia Adriana Soute, geb. Middelburg 11-1-1847, overl. Rotterdam 13-3-1872. Contze, Anna Jacoba (I2683)
 
2281 Willem Arie van Hattem, tr.(2) Delft 11-12-1873 met Anna Jacoba Contze, geb. Delft 2-6-1855, overl. Delft 30-12-1930 (Dom. Haverkorn van Rijswijk), dochter van Johan Nicolas Contze en Wilhelmina van der Kaaden. Contze, Anna Jacoba (I2683)
 
2282 Willem Gerrit Krusemann is werkzaam geweest bij de P.T.T. Zijn staat van dienst bij deze instelling luidt als volgt: Hij kwam op 10 Juni 1870 te Haarlem als surnumerair in dienst bij de P.T.T., werd op l Mei 1871 ver­plaatst naar Heerenveen en op 10 Mei van dat zelfde jaar naar Sneek. Bevor­dering tot commies 3e klas geschiedde l Juli 1872 met overplaatsing naar Rot­terdam. 15 Februari 1880 volgde zijn aanstelling tot commies 2e klasse te Maastricht. Overplaatsing naar Breda op l December 1881. l Februari 1891 benoeming tot commies 1e klasse. Hoofdcommies der Posterijen op l Mei 1899 en verplaatsing naar Utrecht. 16 Februari 1903 aanstelling tot Postdirec- Krüsemann, Willem Gerrit (I6149)
 
2283 Willem Godin (V) verklaart bij zijn tweede huwelijk te 's-Gravenhage in 1820 dat zijn vader Hendrik Cornelis Godin dienend was bij het regiment Zwitschers van Schmidt en dat hij gedoopt is te Bergen op Zoom op 2 februari 1781, maar dat het doopboek is meegenomen en niet ter secretarie is overgebracht. Godin, Willem (I6175)
 
2284 Willem II; zij hadden het huis geërfd van hun zoon Prins Alexander in 1848 maar hadden geen belangstelling. Suermondt, Cornelis (I3481)
 
2285 Willem Pietersz Moerman liet een rouwbord schilderen, voorzien van zijn familiewapen en dat van zijn tweede vrouw en met een tekst op rijm over zijn afkomst. Na zijn dood is het opgehangen in de kerk van Zwartewaal. Moerman, Willem Pietersz (I610)
 
2286 Willem Pietersz Moerman liet in 1621 bij notaris Johan Dwinglo te Vlaardingen een uitvoerig testament opmaken. Daaruit blijkt dat hij tot de zeer welgestelden behoorde. Moerman, Willem Pietersz (I610)
 
2287 Willem Pietersz. vestigde zich op het eiland Rozenburg of eigenlijk op een Moerman, Fijtje Willems (I1127)
 
2288 Willem Pietersz., bevat een dekkingslijn, waarin drie boven elkaar en aan elkaar verbonden lelieen met Moerman, Willem Pietersz (I610)
 
2289 Willemina was niet getrouwd de Monchy, Willemina Hendrika (I12967)
 
2290 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I2293)
 
2291 William FEUILLETEAU (1733-1802) appears to never marry but I believe William and a Negro woman / women had a daughter Margaret and sons Henry and George. Feuilleton, William (I10903)
 
2292 William Feuilleteau Wilson, Lieutenant in the Honble East India Company's Service of the 2nd. Battalion 5th Regiment Bengal Native Infantry Wilson, William Fieulleteau (I6112)
 
2293 Wilson stamboom zoals gepubliceerd op geni.com. Bron (S150)
 
2294 Wilson William Feuilleteau IOR/L/MIL/9/113/9 1951684 Wilson, William Fieulleteau (I6112)
 
2295 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I1941)
 
2296 Wonend te Hoogvliert (1542). Lemsz, Jacob (I631)
 
2297 Wonende Haerst, 1e deel no. 3 (1851) Barneveld, Jannes (I3051)
 
2298 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I2560)
 
2299 woonachtig te Kopenhagen Bredal, Pieter Jansz (I2660)
 
2300 woonde 6 dec 1929 Crooswijk 21a te Rotterdam van der Kaaden, Gerardus Johannes (I1387)
 

      «Vorige «1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 Volgende»