Aantekeningen


Treffers 101 t/m 150 van 2,427

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 49» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
101 1 kind erkend Gezin F14134
 
102 1 LUMMECHIEN ANNA ALBERTS, geboren in 1858 in Groningen GR Volgt VI-c. van der Kaaden, Gerrit Philippus Jacobus (I1114)
 
103 1. Joppina Wilhelmina geboren 18 okt. 1893 te Delft Djajadiningrat, Raden Loekman (I1585)
 
104 1.R.A. Loekmini geboren 22 aug. 1923 te Batavia. Gehuwd met B.Rachman Djajadiningrat, Raden Loekman (I1585)
 
105 10.30 van Hoboken, Catherine Elisabeth (I3251)
 
106 11 uur Wijmer, Johanna Maria (I4680)
 
107 11.00 van der Kaaden, Willem (I1313)
 
108 11.00 Kalshoven, Willem (I3645)
 
109 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I782)
 
110 11:00 Appelius van Hoboken, Jean Henri (I2)
 
111 12.00 de Monchy, Maria Johanna (I3255)
 
112 12.30 Feith, Anna Ontkomina Johanna (I117)
 
113 12:00 Stoffer, Barendje (I5274)
 
114 12:30 Wijmer, Nicolaas Frederik (I3770)
 
115 13.00 Wijmer, Nicolaas Frederik (I444)
 
116 13.25 van der Kaaden, Maria Christina (I1507)
 
117 14.00 van Hoboken, heer van Meeuwenberg Marius Christiaan (I106)
 
118 14.00 van Hoboken, Willem (I192)
 
119 14.00 van Hoboken, Willem Johannes (I3500)
 
120 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I5142)
 
121 1536, 20 Aug. Hendrik, zoon van Jacob Reepmekers , zoon van wijlen Hendrik, koopt voor zijn vader een Reepmaker, Hendrik (I8272)
 
122 1538, 28 " Henrick Jacob Reepmakersz. verkrijgt voor zijn vader 6 gld. erfrente etc. Reepmaker, Hendrik (I8272)
 
123 1539, 27 Maart. Hendrik, zoon van J acob Reepmakers , koopt een cijns van 6 Cara!. gld. etc. Reepmaker, Hendrik (I8272)
 
124 1540 , 18 Dec. Hendrik Jacobsz. Reepmakers koopt een cijns van 5 Cara!. gld. etc. Reepmaker, Hendrik (I8272)
 
125 1541, 3 Febr. Henrick Jacop Reepmaeckers, Deken der St. Katheryne etc. Reepmaker, Hendrik (I8272)
 
126 1546, 19 April. Henrick Jacob Reepmakers komt voor als Schepen etc. Reepmaker, Hendrik (I8272)
 
127 1546, 27 Jan. Henrick Jacob Reepmaeckers trekt uit een erfenis te Gestel etc. Reepmaker, Hendrik (I8272)
 
128 1548, 14 Oct. Henrick Jacob Reepmaeckers schuldeischer van Lucas Jansz. etc. Reepmaker, Hendrik (I8272)
 
129 1548, 25 Juli. Hendrik Jacop Reepmakers , provisor etc. Reepmaker, Hendrik (I8272)
 
130 155 1, 27 April. Henrick Jacob Reepmaeckersz. koopt 6 Cara!. gld. cijns etc. Reepmaker, Hendrik (I8272)
 
131 155 1, 30 Jan. Henriek Jacob Reepmaeckerszoon draagt over een cijns van 12 Carol. gld. etc. Reepmaker, Hendrik (I8272)
 
132 155 2, 24 Maart. Henrick J acob Reepmaekersz. belooft 6 C:J.ro!. gld. uit een beemt etc. Reepmaker, Hendrik (I8272)
 
133 1552 , 24 Maart. Henryck Jacob Reepmakers verkrijgt een beemt in Parochie Stratum etc. Reepmaker, Hendrik (I8272)
 
134 1552 , 5 Mei. Henricus , zoon van wijlen Jacobi Reepmakers , koopt een cijns van 9 Cara!. gld. etc. Reepmaker, Hendrik (I8272)
 
135 1552, 5 Mei. Hendrik, zoon van wijlen Jacob Reepmakers, koopt een jaarlijksche cijns van 9 Cara!. gld. etc. Reepmaker, Hendrik (I8272)
 
136 1553, 18 Juni. Henryck Jacob Reepmaker~ belooft 100 gld. in 6 gld. rente etc. Reepmaker, Hendrik (I8272)
 
137 1554, 13 Maart. Henryck Jacob Reepmakers bezit een erf naast de Swarten berch etc. Reepmaker, Hendrik (I8272)
 
138 1554, 21 Henryck Jacob Reepmaeckers bezit een erf in de Molenstraat etc. Reepmaker, Hendrik (I8272)
 
139 1554, 30 Sept. Henryck Jacop Reepmakerss. verkrijgt de 1/. in 3 gld. rente etc. Reepmaker, Hendrik (I8272)
 
140 155°, 3 Juli. Henrick Jacob Reepmaeckers verkrijgt de 1/. in de Willichacker etc. Reepmaker, Hendrik (I8272)
 
141 15:00 Deutsch, Anne (I3771)
 
142 1627 werd de aldus ontstane dijkage door de Staten van Holland en West Friesland Moerman, Fijtje Willems (I1127)
 
143 1685 Op den 7 Mei gedoopt het onechte kint geprocreeert van Heijnderick van der Kade en Maartje Daams, ongehoude luijden,als getuijge Daam Daamsz van der Spui vader van Maaertje Daams ende is het kint genoemt na Heijndrick van der Kade in Zuijtbuu rt van Maasland met den name van HEIJNDRICK DTB Rozenburg (Maartje Daams was geboren 2-11-1659). van der Kade, Heijndrick (I1574)
 
144 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I830)
 
145 1754 met Johanna van der Kade (Verkade), geboren aldaar, de Hoest, Nicolaas Daniël (I2100)
 
146 1756 tot 1763, was 21 april 1706 te Amsterdam geboren en is de Hoest, Nicolaas Daniël (I2100)
 
147 1763 tot zijn overlijden in 1801. In die tussentijd kwam er een de Hoest, Nicolaas Daniël (I2100)
 
148 1763: jongeman Herwijnen , wonend: Haagse Veer de Groot, Adrianus (I4060)
 
149 18.00 uur Spijker, Jentje (I3128)
 
150 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I3312)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 49» Volgende»