Aantekeningen


Treffers 101 t/m 150 van 2,401

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 49» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
101 1 LUMMECHIEN ANNA ALBERTS, geboren in 1858 in Groningen GR Volgt VI-c. van der Kaaden, Gerrit Philippus Jacobus (I1114)
 
102 1. Joppina Wilhelmina geboren 18 okt. 1893 te Delft Djajadiningrat, Raden Loekman (I1585)
 
103 1.R.A. Loekmini geboren 22 aug. 1923 te Batavia. Gehuwd met B.Rachman Djajadiningrat, Raden Loekman (I1585)
 
104 10.30 van Hoboken, Catherine Elisabeth (I3251)
 
105 11 uur Wijmer, Johanna Maria (I4680)
 
106 11.00 van der Kaaden, Willem (I1313)
 
107 11.00 Kalshoven, Willem (I3645)
 
108 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I782)
 
109 11:00 Appelius van Hoboken, Jean Henri (I2)
 
110 12.00 Wijmer, Petrus Jacobus Christiaan Marie (I434)
 
111 12.00 de Monchy, Maria Johanna (I3255)
 
112 12.30 Feith, Anna Ontkomina Johanna (I117)
 
113 12:00 Stoffer, Barendje (I5274)
 
114 12:30 Wijmer, Nicolaas Frederik (I3770)
 
115 13.00 Wijmer, Nicolaas Frederik (I444)
 
116 13.25 van der Kaaden, Maria Christina (I1507)
 
117 13:00 Appelius van Hoboken, Paul (I155)
 
118 14.00 van Hoboken, heer van Meeuwenberg Marius Christiaan (I106)
 
119 14.00 van Hoboken, Willem (I192)
 
120 14.00 van Hoboken, Willem Johannes (I3500)
 
121 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I5142)
 
122 1536, 20 Aug. Hendrik, zoon van Jacob Reepmekers , zoon van wijlen Hendrik, koopt voor zijn vader een Reepmaker, Hendrik (I8272)
 
123 1538, 28 " Henrick Jacob Reepmakersz. verkrijgt voor zijn vader 6 gld. erfrente etc. Reepmaker, Hendrik (I8272)
 
124 1539, 27 Maart. Hendrik, zoon van J acob Reepmakers , koopt een cijns van 6 Cara!. gld. etc. Reepmaker, Hendrik (I8272)
 
125 1540 , 18 Dec. Hendrik Jacobsz. Reepmakers koopt een cijns van 5 Cara!. gld. etc. Reepmaker, Hendrik (I8272)
 
126 1541, 3 Febr. Henrick Jacop Reepmaeckers, Deken der St. Katheryne etc. Reepmaker, Hendrik (I8272)
 
127 1546, 19 April. Henrick Jacob Reepmakers komt voor als Schepen etc. Reepmaker, Hendrik (I8272)
 
128 1546, 27 Jan. Henrick Jacob Reepmaeckers trekt uit een erfenis te Gestel etc. Reepmaker, Hendrik (I8272)
 
129 1548, 14 Oct. Henrick Jacob Reepmaeckers schuldeischer van Lucas Jansz. etc. Reepmaker, Hendrik (I8272)
 
130 1548, 25 Juli. Hendrik Jacop Reepmakers , provisor etc. Reepmaker, Hendrik (I8272)
 
131 155 1, 27 April. Henrick Jacob Reepmaeckersz. koopt 6 Cara!. gld. cijns etc. Reepmaker, Hendrik (I8272)
 
132 155 1, 30 Jan. Henriek Jacob Reepmaeckerszoon draagt over een cijns van 12 Carol. gld. etc. Reepmaker, Hendrik (I8272)
 
133 155 2, 24 Maart. Henrick J acob Reepmaekersz. belooft 6 C:J.ro!. gld. uit een beemt etc. Reepmaker, Hendrik (I8272)
 
134 1552 , 24 Maart. Henryck Jacob Reepmakers verkrijgt een beemt in Parochie Stratum etc. Reepmaker, Hendrik (I8272)
 
135 1552 , 5 Mei. Henricus , zoon van wijlen Jacobi Reepmakers , koopt een cijns van 9 Cara!. gld. etc. Reepmaker, Hendrik (I8272)
 
136 1552, 5 Mei. Hendrik, zoon van wijlen Jacob Reepmakers, koopt een jaarlijksche cijns van 9 Cara!. gld. etc. Reepmaker, Hendrik (I8272)
 
137 1553, 18 Juni. Henryck Jacob Reepmaker~ belooft 100 gld. in 6 gld. rente etc. Reepmaker, Hendrik (I8272)
 
138 1554, 13 Maart. Henryck Jacob Reepmakers bezit een erf naast de Swarten berch etc. Reepmaker, Hendrik (I8272)
 
139 1554, 21 Henryck Jacob Reepmaeckers bezit een erf in de Molenstraat etc. Reepmaker, Hendrik (I8272)
 
140 1554, 30 Sept. Henryck Jacop Reepmakerss. verkrijgt de 1/. in 3 gld. rente etc. Reepmaker, Hendrik (I8272)
 
141 155°, 3 Juli. Henrick Jacob Reepmaeckers verkrijgt de 1/. in de Willichacker etc. Reepmaker, Hendrik (I8272)
 
142 15:00 Deutsch, Anne (I3771)
 
143 1627 werd de aldus ontstane dijkage door de Staten van Holland en West Friesland Moerman, Fijtje Willems (I1127)
 
144 1685 Op den 7 Mei gedoopt het onechte kint geprocreeert van Heijnderick van der Kade en Maartje Daams, ongehoude luijden,als getuijge Daam Daamsz van der Spui vader van Maaertje Daams ende is het kint genoemt na Heijndrick van der Kade in Zuijtbuu rt van Maasland met den name van HEIJNDRICK DTB Rozenburg (Maartje Daams was geboren 2-11-1659). van der Kade, Heijndrick (I1574)
 
145 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I830)
 
146 1756 tot 1763, was 21 april 1706 te Amsterdam geboren en is daar ongehuwd overleden. Zij deed in 1763 afstand van haar rechten op Holy ten behoeve van Nicoleas Daniel de Hoest *30). Ook bij deze overgang van het leenrecht (en eigendomsecht) ontgaat ons het juiste familieverband, dat de rechtmatigheid daarvan bevestigd. de Hoest, Nicolaas Daniël (I2100)
 
147 1763: jongeman Herwijnen , wonend: Haagse Veer de Groot, Adrianus (I4060)
 
148 18.00 uur Spijker, Jentje (I3128)
 
149 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I3312)
 
150 1893 in R´dam gaan wonen van der Kaaden, Catharina (I792)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 49» Volgende»